Přihlášení

Autoškola Mrovec Opava

Přihláška do kurzu: 

Nutno vytisknout obě strany na jeden list !!!

Přihláška

Posudek o zdravotní způsobilosti vyplňuje Váš lékař :

Lékařský posudek

Řidičský průkaz bez omezení opravňuje řidiče řídit vůz s manuální i automatickou převodovkou.