Kondiční jízdy

Co jsou vlastně kondiční jízdy a pro koho jsou určeny?

Kondiční jízdy jsou zdokonalení Vašich dosavadních řidičských dovedností.

Pro koho jsou určeny?

Pro ty, kteří se dlouho řízení nevěnovali.

Pro novopečené řidiče čerstvě po úspěšném složení závěrečných zkoušek.

Strach ze špatných povětrnostních podmínek (sníh, led).

Strach z parkování (viz. kurz parkování).

Strach z hustého provozu ve špičce a jízdy v centru města. 

Potřebuji si projet a vysvětlit určité křižovatky.

Dárek – můžete někomu udělat radost a překvapit ho netradičním dárkem.