Přihlášení

Autoškola Mrovec 

K zařazení do kurzu pro získání řidičského oprávnění v naší autoškole si vytiskněte a vyplňte dokumenty uvedené níže.

  • Dokud neodevzdáte písemné dokumenty k nám do autoškoly, nemáte zajištěné místo v dalším kurzu.
  • Datum lékařského potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce!

Po odevzdání vyplněných dokumentů máte místo v kurzu zajištěné.

Nové kurzy zahajujeme každý měsíc vždy první středu v měsíci. 

Přihláška do kurzu: 

Nutno vytisknout obě strany na jeden list !!!

Přihláška

Posudek o zdravotní způsobilosti vyplňuje Váš lékař :

Lékařský posudek

Řidičský průkaz sk.B bez omezení opravňuje řidiče řídit vůz s manuální i automatickou převodovkou.